≡ Menu

Mặt bằng Officetel Garden Gate

Mặt bằng văn phòng Officetel Garden Gate được thiết kế dành cho văn phòng với các căn hộ office-tel từ tầng 3 đến tầng 5 diện tích nhỏ từ 28 m2 – 50 m2.

mat-bang-Officetel-tang-3-Garden-Gate

Mặt bằng tầng Officetel Garden Gate tầng 3

mat-bang-Officetel-tang-4-5-Garden-Gate

Mặt bằng tầng Officetel Garden Gate tầng 4 – 5

top